Co robić, jeśli dyrektor nie chce honorować opinii o odroczeniu? Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
12.02.2014.

Pytanie:

Co zrobić, jeśli dyrektor szkoły nie chce honorować opinii o odroczeniu edukacji szkolnej 6-latka?

Odpowiedź:

Warto wiedzieć, że jeszcze żaden z wielu dzwoniących i piszących do nas rodziców nie poinformował nas o otrzymaniu na piśmie odmownej decyzji ws. odroczenia. Problemy zazwyczaj piętrzą się po drodze, na etapie ustnego przekazywania informacji. Rodzice dowiadują się na przykład, że opinia z poradni niepublicznej nie będzie honorowana – jak w Koszalinie, gdzie taką informację przekazały lokalne władze oświatowe, lub że nie będą uwzględniane opinie sprzed maja. Czasami słyszą od dyrektora szkoły, że „i tak nie będzie miejsca w zerówce”, lub że sprawa będzie rozstrzygnięta dopiero we wrześniu, a tak czy inaczej dziecko ma być zapisane do 1 klasy. Zdarzają się przypadki odmowy wydania opinii przez poradnie już po przeprowadzonym badaniu (opinia jest przetrzymywana do maja lub poradnia zapisuje dziecko na powtórne badanie). Takie przykłady zniechęcania, wprowadzania rodziców w błąd i łamania przepisów można mnożyć. Ważne, by się tym nie zrażać i konsekwentnie realizować kolejne etapy odroczenia.

Kiedy rodzice zdobędą już opinię poradni o potrzebie odroczenia (czasami nie kończy się na wizycie w jednej poradni) i składają pisemny wniosek u dyrektora szkoły - dyskusja i wszelkie problemy w zasadzie się kończą. Dyrektor z reguły wydaje zgodną z wnioskiem decyzję, bo trudno byłoby mu kwestionować opinię specjalistów.

UWAGA! Jeśli po złożeniu wniosku szkoła jedynie ustnie przekazuje rodzicom informację, że opinia nie będzie honorowana, należy koniecznie domagać się wydania decyzji na piśmie! O tym, jak powinna wyglądać taka decyzja czytaj TUTAJ. O terminach wydania decyzji - TUTAJ

Uzasadnienie nie będzie dla dyrekcji łatwe, ponieważ ustawa wskazuje podejmowanie decyzji przez dyrektora na podstawie opinii z poradni, czyli zgodnie z jej wskazaniem. Dyrektor szkoły nie ma kompetencji podważać działań i badań specjalistycznego zespołu poradni, także poradni prywatnej.

Jeśli komuś zdarzy się sytuacja, w której dyrektor szkoły wyda odmowną decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, należy się od niej odwołać w terminie 14 dni do Kuratora Oświaty. Odwołanie składa się za pośrednictwem szkoły. W decyzji powinno znaleźć się stosowne pouczenie o trybie odwołania.

Treść odwołania zależy od przedstawionego uzasadnienia decyzji. W takich przypadkach prosimy o kontakt z naszą infolinią, postaramy się pomóc w napisaniu odwołania.

Można rozważyć również złożenie skargi na decyzję dyrekcji (skarga to coś innego niż odwołanie): do organu prowadzącego szkołę (do Urzędu Miasta lub gminy, Wydział Oświaty/Edukacji), do kuratorium, do Wojewody jako organu nadzorującego formalną poprawność wydawania decyzji administracyjnych przez urzędników publicznych, do MEN, do Rzecznika Praw Dziecka.

Jeśli szkoła nie chce przyjąć wniosku o odroczenie: WZÓR PISMA
 
--------------------------------
 
Akcję Ratuj Maluchy prowadzi
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
 
Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
 
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa
 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay

 

 

 

Zmieniony ( 05.05.2015. )