Poradnik dla rodziców 5- i 6-latków Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
01.09.2014.

INFOLINIA ODRACZANIA TUTAJ

STAN PRAWNY DOTYCZĄCY ODRACZANIA CZYTAJ

 • Nowelizacja ustawy oświatowej - co się zmieniło w sprawie odraczania? CZYTAJ

JAK ODROCZYĆ 6-LATKA? CZYTAJ

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W 2009 R. CZYTAJ

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W 2010 R. CZYTAJ

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI URODZONYCH W 2011 R. CZYTAJ

UWAGA NA MANIPULACJE W SPRAWIE ODRACZANIA CZYTAJ

WYWIAD Z PSYCHOLOG URSZULĄ MOSZCZYŃSKĄ TUTAJ

A. PORADNIE

 • Interakcyjne podejście do wydawania opinii w materiałach IBE CZYTAJ

 • Uwaga na swobodną interpretację przepisów w materiałach IBE! CZYTAJ

 • Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych CZYTAJ

 • Wykaz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z Warszawy i okolic CZYTAJ

 • Czy poradnia bez zgody rodzica może przekazać opinię szkole? CZYTAJ

 • Co zrobić, kiedy poradnia odmawia wydania opinii? CZYTAJ

 • Czy obowiązuje nas rejonizacja poradni PP? CZYTAJ

 • Jak powinien wyglądać wniosek do poradni? Jaki jest termin wydania opinii? CZYTAJ

 • Czy poradnia niepubliczna może wystawić opinię o odroczeniu? CZYTAJ

 • Czy poradnia sama przekazuje opinię szkole? CZYTAJ

 • Co zrobić, gdy poradnia nie zleca wprost odroczenia mimo stwierdzenia braków w gotowości szkolnej? CZYTAJ

 • Czy muszę jeszcze raz składać wniosek do poradni? CZYTAJ

 • Czy mogę być obecna podczas badania dziecka w poradni? CZYTAJ

 • Utrudnienia w odraczaniu - jak poradnie publiczne opóźniają wydawanie opinii CZYTAJ

 • Najważniejsze kwestie dotyczące badania dojrzałości szkolnej w poradni publicznej CZYTAJ

B. BADANIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

 • Słowniczek pojęć i terminów najczęściej pojawiających się w opiniach i orzeczeniach CZYTAJ

 • Termin przeprowadzenia badania CZYTAJ

 • Czy badanie dojrzałości szkolnej może być przeprowadzone wcześniej niż w maju? CZYTAJ

 • Gdzie i na jak długo trafia informacja o odroczeniu obowiązku szkolnego? CZYTAJ

C. REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, REJONIZACJA ZERÓWEK, ZAPISY DO ZERÓWEK SZKOLNYCH

 • Problem z rekrutacją do przedszkola? Można się odwołać od decyzji CZYTAJ

 • Uwaga rodzice! Walczcie w swojej gminie o korzystne zasady rekrutacji do przedszkoli! CZYTAJ

 • Odroczenie a rekrutacja do przedszkoli/zerówek? CZYTAJ

 • Odroczenie a możliwość kontynuowania nauki w przedszkolu CZYTAJ

 • Czy muszę już teraz zapisać dziecko do szkoły? CZYTAJ

 • Chcę zapisać dziecko do przedszkola, a nie mam jeszcze decyzji o odroczeniu? CZYTAJ

 • Co, jeśli dyrektor nie przyjmie odroczonego dziecka do zerówki? CZYTAJ

 • Czy samorząd może dowolnie ustalić termin rekrutacji do przedszkola, praktycznie zamykając drogę do przedszkoli odroczonym 6-latkom? CZYTAJ

 • Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych CZYTAJ

 • Czy szkoła/przedszkole musi upublicznić regulamin/statut/zasady rekrutacji itp.? CZYTAJ

 • Dobra praktyka samorządu - zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych w Katowicach CZYTAJ

D. WYDAWANIE DECYZJI O ODROCZENIU

 • Wzór wniosku o odroczenie CZYTAJ

 • Co to znaczy, że dyrektor szkoły wydaje decyzję o odroczeniu? CZYTAJ

 • Co, jeśli dyrektor nie chce honorować opinii o odroczeniu? CZYTAJ

 • Co, jeśli dyrektor odmawia przyjęcia wniosku o odroczeniu? CZYTAJ

 • Jaki czas ma dyrektor szkoły na wydanie decyzji w sprawie odroczenia? CZYTAJ

 • Jak odroczyć 6-latka, który już rozpoczął eduakcję szkolną? CZYTAJ

 • Jak powinna wyglądać decyzja w sprawie odroczenia? CZYTAJ

 • Czy dyrektor szkoły może nakazać ponowne badanie gotowości szkolnej? CZYTAJ

 • Czy lekarz może wydać opinię o braku dojrzałości szkolnej dziecka? CZYTAJ

 • Co zrobić, gdy wychowawca w przedszkolu nie chce wydać opinii o dziecku? CZYTAJ

 • Uwaga! Jak powinna wyglądać decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego? CZYTAJ

E. PROBLEMY I INTERWENCJE, SPOSOBY ROZWIĄZANIA, OPINIE

 • Czy jest jeszcze jakieś wyjście, jeśli dziecko nie otrzyma opinii o odroczeniu? CZYTAJ

 • Czy odroczone dziecko będzie gorzej traktowane w szkole? CZYTAJ

 • Co z dzieckiem, które ma cechy mutyzmu selektywnego?CZYTAJ

 • Czy odraczanie to dobry pomysł? CZYTAJ

 • Fakty o podstawie programowej dla I klasy CZYTAJ

 • Czy można przepisać dziecko z I klasy do zerówki? CZYTAJ

 • Czy można cofnąć dziecko sześcioletnie do zerówki w trakcie trwania roku szkolnego? CZYTAJ

 • Czy rodzice muszą wyrazić zgodę na badania psychologiczne w przedszkolu? CZYTAJ

 • Co jest lepsze dla mojego dziecka? CZYTAJ

 • Aspekty dojrzałości szkolnej CZYTAJ

 • Naciski CZYTAJ

 • Relacje rodziców, którzy posłali 6-latki do szkoły CZYTAJ

 • Relacje rodziców z listów CZYTAJ

 • Dalszy ciąg frafmentów listów CZYTAJ

 • Nowa podstawa programowa i problemy w kl. IV w związku z reformą CZYTAJ

F. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLI

 • Czy można przywrócić zajęcia dodatkowe w przedszkolu? CZYTAJ

 • Czy przedszkole może pobierać opłaty za zadeklarowane godziny pobytu dziecka, jeśli było nieobecne, i nie zwracać pieniędzy w kolejnym miesiącu? CZYTAJ

 • Czy rodzice muszą wyrazić zgodę na badania psychologiczne w przedszkolu? CZYTAJ

 • Czy wpłaty na Radę Rodziców są obowiązkowe? CZYTAJ

 • Dziennik elektroniczny w przedszkolu CZYTAJ

 • Procedura łączenia grup w przedszkolu CZYTAJ

 • Uwaga rodzice odroczonych dzieci: macie prawo domagać się od nauczyciela, by zaproponował Waszym dzieciom inne niż w zeszłym roku karty pracy CZYTAJ

 • Czy moje dziecko po odroczeniu musi obowiązkowo uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych? CZYTAJ

 • Jakie powinny być wymogi dla pomieszczeń oddziałów zerówkowych w szkołach? CZYTAJ

EDUKACJA DOMOWA CZYTAJ

5LATKI

 • Zerówka w szkole czy przedszkole? CZYTAJ

 • Czy muszę posłać 5-latka do przedszkola? CZYTAJ

 • Czy muszę posłać 5-latka do zerówki w szkole? CZYTAJ

 • Edukacja domowa 5-latka CZYTAJ
 

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami: Telefon Szkolny

PORADNIK SZKOLNY TUTAJ


-------------------------------

Akcję Ratuj Maluchy prowadzi
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
 
Możemy działać tylko dzięki Twojemu wsparciu! Twoja pomoc jest ważna.
 
 
28 2490 0005 0000 4500 2748 0168
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
ul. Steinhausa 2/52, 02-747 Warszawa
 
Możliwe są też wpłaty on-line przez Dotpay
 
 

 

 

 

 

Zmieniony ( 22.09.2015. )